Ludność Polski


Strona główna -> Polska -> Ludność Polski
Lovetotravel.pl
 Przewodnik turystyczny
Strona główna   
Europa Azja Ameryka Południowa Ameryka Północna Australia Afryka
Austria   Belgia   Białoruś   Bułgaria   Chorwacja   Czechy   Dania   Estonia   Finlandia   Francja   Grecja   Hiszpania   Holandia   Irlandia   Litwa   Łotwa  
Niemcy   Norwegia   Polska   Portugalia   Rumunia   Serbia   Słowacja   Słowenia   Szwajcaria   Szwecja   Ukraina   Węgry   Wielka Brytania   Włochy


Polska jest krajem należący do średnio zaludnionych, choć warunki terytorialne sprzyjają osiedlaniu się i rozwojowi. Większość terytorium kraju jest nizinna, mamy też wiele żyznych gruntów rolnych, a to sprzyja produkcji żywności. W rzeczywistości przyrost naturalny znacznie spadał przez wiele lat, co zapewne spowodowane jest zmianą ustroju społeczno-politycznego oraz coraz trudniejszymi warunkami życia w kraju. Młode małżeństwa nie mają pracy, dochodów, mieszkania a wiec nie decydują się na dziecko. Poza tym od czasów II wojny światowej spada model rodziny, który obecnie opiera się na schemacie 2+1, a to oznacza dalsze zmniejszanie się populacji. Pierwszy niewielki przyrost zanotowano dopiero w 2008 roku


Młodzież jest przyszłoscią każdego społeczeństwa. W Polsce jest jej coraz mniej.

Struktura ludności

Statystyki wskazują, że w Polsce w latach 2008-2010 ilość mieszkańców wzrosła, co nie oznacza przyrostu narodzin. Otwarcie się na Europę i zmiana polityki sprawiają, że do kraju napływa wielu cudzoziemców zarówno z zachodu, jak i wschodnich krajów ościennych. W roku 2008 liczba ludności wynosiła 38 135 876 a rok później o 31 456 osób więcej. Do roku 2010 znów przybyło 36 tys. mieszkańców, nie oznacza to jednak, że tylu się urodziło. Gęstość zaludnienia jest przeciętna i wynosi 122os/km2. Liczba ludności według danych z 2010 roku to 38 167 tys. Plasuje nas to na 32 miejscu na świecie oraz na szóstej pozycji w UE. Proporcje między zaludnieniem wsi i miast przesuwają się w kierunku tych ostatnich. Coraz więcej młodzieży decyduje się na przeprowadzę i karierę w mieście. Gęstość zaludnienia w miastach przekracza o 100% zaludnienie na wsi. Największy przyrost ludności ma miejsce w województwach północnych. Spadek nastąpił w łódzkim, śląskim i opolskim.

Obce narodowości

Jak w każdym kraju tak i w Polsce mieszka wielu cudzoziemców. Ze względu na historyczną przeszłość najliczniejszą grupę stanowią Niemcy, których zamieszkuje w naszym kraju ponad 150 tysięcy. Nieco mniej liczne grupy stanowią emigranci ze wschodu: Białorusini – 50 tysięcy i Ukraińcy – 30 tysięcy. Poza tym w Polsce można też spotkać Romów, Rosjan, Łemków i Litwinów. Obce narodowości to obce języki. Poza polskim urzędowym w różnych regionach można usłyszeć kaszubski, łemkowski, wilamowski, niemiecki, litewski, ukraiński, białoruski oraz różne polskie dialekty, takie jak śląski czy kurpiowski.

Płeć i wiek

Proporcje kobiet i mężczyzn są dość zbliżone, a różnią się jedynie o 4%. Ogólnie na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet, ale różnice te zwiększają się warz z przedziałem wiekowym. Wynika to z krótszego przeciętnego wieku mężczyzn. W przedziale wiekowym powyżej 65 r. życia na 100 mężczyzn przypada już 165 kobiet. Niepokojące jest też zwiększanie się średniego wieku społeczeństwa. Przeciętny wiek Polaka w 2000 roku wynosił 35,4 lat a w 2007 już 37,3 lat. Wynika to z tzw. głębokiej depresji urodzeniowej, jaka miała miejsce w latach 90-tych. Dzieci stanowią dziś zaledwie 16,5% populacji, podczas, gdy w 1990 roku było to aż 29%. Wzrosła tez liczba emerytów z 13 do 16,5%.

Struktura zawodowa

58,6% ludności w Polsce jest w wieku produkcyjnym, 27,6 % stanowią dzieci i młodzież, ok 18,8% to ludność w wieku poprodukcyjnym. Około 25% ludności polskiej czynnej zawodowo pracuje w przemyśle. W rolnictwie pracuje obecnie 27% ludności. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost liczby osób pracujących w usługach. Stanowią one około 70% ogółu zatrudnionych. Tylko 7% Polaków ma wyższe wykształcenie Ok. 30% - średnie, 2,6% -policealne, szkoły zawodowe - 26%, podstawowe - 34%. Szkoły podstawowej nie ukończyło 6%. Stopa bezrobocia wynosi 11%. Podstawowe przyczyny ograniczające możliwości znalezienia pracy: niskie kwalifikacje zawodowe, przekroczenie wieku 40-45 lat, mała mobilność zawodowa i przestrzenna, bierność osobista, brak bodźców materialnych i pozamaterialnych do podjęcia pracy, możliwość zarobienia w tzw. szarej strefie gospodarki.Polska - miasta

Gdańsk Katowice Kraków Łódź Lublin Opole Poznań Sandomierz
Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zamość


Polska - co warto wiedziećPolska - Polskie stroje ludowe Polskie stroje ludowe
Strój ludowy, albo inaczej regionalny to element kultury wielu narodów, a ...
Polska - Kuchnia polska Kuchnia polska
W zamierzchłych czasach kuchnia polska budowana była głównie na niezbyt ...
Polska - Polskie święta Polskie święta
W polskim kalendarzu świątecznym znajduje się ogromna liczba różnego ...
Polska - Zabytki UNESCO w Polsce Zabytki UNESCO w Polsce
Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości – lista ...
Polska - Polska ciekawostki Polska ciekawostki
Będąc gościem w każdym praktycznie kraju można natknąć ...
Polska - Tradycje w Polsce Tradycje w Polsce
Naród nasz to naród pod pewnym względem niesamowity. Jesteśmy ...
Polska - Kraina Otwartych Okiennic Kraina Otwartych Okiennic
Na północnym brzegu Narwi, na zachód od miasta Narew zachowały się ...
Polska - Polskie piwa Polskie piwa
Polacy piją coraz więcej piwa i wydawałoby się, że koniunktura powinna ...
Polska - Kierunki wakacyjnych wyjazdów Polaków Kierunki wakacyjnych wyjazdów Polaków
Wakacje są powodem do tego, żeby się zrelaksować po roku intensywnej pracy ...
Polska - Dzień Kobiet w Polsce Dzień Kobiet w Polsce
Międzynarodowy Dzień Kobiet to święto, które z założenia ma ...
Polska - Przepisy drogowe w Polsce Przepisy drogowe w Polsce
Ogólne zasady ruchu drogowego w Europie reguluje „Konwencja wiedeńska o ruchu ...
Polska - Typowo polskie - Żubrówka Typowo polskie - Żubrówka
Żubrówka należy do najbardziej charakterystycznych polskich alkoholi. Kojarzy ...
Polska - Typowo polskie - Śliwowica Typowo polskie - Śliwowica
Śliwowica jest niezwykle charakterystycznym alkoholem, który kojarzy się z ...
Polska - Białowieski Park Narodowy Białowieski Park Narodowy
Puszcza Białowieska leży na granicy z Białorusią, częściowo na ...
Polska - Typowo polskie - Szybowce Typowo polskie - Szybowce
Polska nie należy do krajów rozpoznawalnych na świecie. Mamy wiele drobnych ...
Polska - Typowo polskie - Bursztyn Typowo polskie - Bursztyn
Spacerując po plaży nad Bałtykiem po silnym sztormie można od czasu do czasu ...
Polska - Typowo polskie - Polska gościnność. Typowo polskie - Polska gościnność.
Polska gościnność jest już legendarna, a wywodzi się nie z dzisiejszych ...
Polska - Typowo polskie - Domowe przysmaki Typowo polskie - Domowe przysmaki
W każdej kulturze znajdzie się coś, co stanowi regionalny lub nawet narodowy ...
Polska - Karnawał w Polsce Karnawał w Polsce
Kto z nas nie zna radości karnawału? Rok w rok po sylwestrowym szaleństwie przez ...
Polska - Mosty w Stańczykach Mosty w Stańczykach
Polska jest krajem niezwykle bogatym w różnego typu atrakcje. Są to ...
Polska - Bimber w Polsce Bimber w Polsce
Samogon, krzakówka, gorzała, sołtysówka, prymucha, ...
Polska - Polskie produkty regionalne Polskie produkty regionalne
Polska nie jest krajem jednorodnym kulturowo, a każdy jej fragment to inna ...
Polska - Typowo polskie - Jasna Góra Typowo polskie - Jasna Góra
Częstochowa to jedno z polskich miast, które w sensie historycznym zyskało ...
Polska - Typowo polskie - słodycze Typowo polskie - słodycze
Polskie słodycze dla Polaków znaczenie mają duże i może nie ...
Polska - Katolicy w Polsce Katolicy w Polsce
Polska ze zdeklarowanymi prawie 93% katolików pod względem religijności ...
Polska - Typowo polskie - symbole przyrody Typowo polskie - symbole przyrody
Polska przyroda jest niepowtarzalna i tak charakterystyczna, ze wielu wieszczów ...
Polska - Najchętniej odwiedzane miasta w Polsce wg liczby udzielonych noclegów Najchętniej odwiedzane miasta w Polsce wg liczby udzielonych noclegów
1. Warszawa 2. Kraków 3. Wrocław 4. Gdańsk 5. Poznań 6. ...
Polska - Boże Narodzenie w Polsce Boże Narodzenie w Polsce
Boże Narodzenie to najważniejsze polskie święto kościelne. Jednoczy ...
Polska - Hymn Polski Hymn Polski
Oficjalnym hymnem Polski od roku 1948 jest „Pieśń legionów polskich we ...
Polska - Podział administracyjny Polski Podział administracyjny Polski
Podział administracyjny państwa na mniejsze jednostki jest naturalny i niezbędny ...
Polska - Bitwa pod Grunwaldem Bitwa pod Grunwaldem
Jedna z najsławniejszych w historii bitew odbyła się 15 lipca 1410 roku na polach ...
Polska - Zapomniany kościół w Żeliszowie Zapomniany kościół w Żeliszowie
Świat jest pełen cudownych budowli, które pomimo zapomnienia i powolnego ...
Polska - Barbórka Barbórka
Barbórka, określana też czasami jako Barburka, to tradycyjne, obchodzone dnia 4 ...
Polska - Morze Bałtyckie Morze Bałtyckie
Morze Bałtyckie, nazywane też często Bałtykiem jest morzem ...
Polska - Parki narodowe w Polsce Parki narodowe w Polsce
Park narodowy to miejsce, w którym znajdują się wyjątkowe przyrodnicze ...
Polska - Autostrady w Polsce Autostrady w Polsce
Słowo "autostrada" oznacza drogę publiczną przeznaczoną do ruchu ...
Polska - Mikołaj Kopernik Mikołaj Kopernik
Mikołaj Kopernik jest postacią znaną każdemu Polakowi. Pomimo wieli ...
Polska - Śląsk Śląsk
Śląsk nierozerwalnie kojarzy się z Polską, a jednak jest to kraina ...
Polska - Polska wódka Polska wódka
Polacy znani są w Europie jako naród pijaków, a umiejętność ...
Polska - Tradycje wielkanocne w Polsce Tradycje wielkanocne w Polsce
Polska to kraj katolicki i to nie budzi niczyich wątpliwości. Statystyki są ...
Polska - Polscy nobliści Polscy nobliści
Nagroda Nobla przyznawana jest każdego roku w wielu dziedzinach ludziom z całego ...
Polska - Fryderyk Chopin Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin był nie tylko niezwykle utalentowanym muzykiem, ale także ciekawym ...
Polska - Józef Piłsudski Józef Piłsudski
Józef Klemens Piłsudski polski działacz niepodległościowy, ...
Polska - Pustynia Błędowska Pustynia Błędowska
O Pustyni Błędowskiej słyszał zapewne każdy Polak, ponieważ jej ...
Polska - Szlak Orlich Gniazd Szlak Orlich Gniazd
Szlak Orlich Gniazd jest chyba najbardziej znaną i najczęściej odwiedzaną ...
Polska - Skansen Słowian i Wikingów w Wolinie Skansen Słowian i Wikingów w Wolinie
Kto z nas nie słyszał o Biskupinie? Ta niewielka starodawna wioska zrekonstruowana ...
Polska - Bieszczadzka Ciuchcia Bieszczadzka Ciuchcia
Wąskotorówek jest w naszym kraju wiele, bo wciąż jeszcze funkcjonują, ...
Polska - Dolina Rospudy Dolina Rospudy
Dolina Rzeki Rospudy znana jest każdemu Polakowi głównie z powodu toczącej ...
Polska - Polskie stadiony na Euro 2012 Polskie stadiony na Euro 2012
Dnia 18 kwietnia 2007 roku Komitet UEFA podjął pozytywną decyzję w sprawie ...
Polska - Polacy o sobie Polacy o sobie
Stereotyp to utrwalone przekonanie, które oznacza ogólnie przypisywaną ...
Polska - Kierunki emigracji Polaków Kierunki emigracji Polaków
Emigracja jest naturalnym procesem, jaki dotyczy każdego kraju bez względu na ...
Polska - Mapa polski Mapa polski
Polska - Typowo polskie - regionalne przysmaki góralskie Typowo polskie - regionalne przysmaki góralskie
Każdy, kto był przynajmniej raz w polskich górach zwłaszcza, jeśli ...

Ludność Polski - dodaj komentarz:Twój komentarz:
Twój podpis: 


Lovetotravel
Kontakt
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies